Slotboom BouwmanagementSlotboom BouwmanagementSlotboom BouwmanagementSlotboom Bouwmanagement

Projectbegeleiding
Directievoering
Bouwadvies
Kwaliteitsborging
Contact Diensten
Wat is bouwmanagement

Wat is bouwmanagement?

Bouwmanagement, ook wel bouwbegeleiding, is het coördineren van een bouwproces van begin tot eind. De begeleiding van zo’n proces vraagt aandacht, veel tijd en inzicht in bouwkundige aspecten.

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen geen tijd of gelegenheid om een ingewikkeld bouwproces te bewaken. Ook wanneer u weinig of geen ervaring heeft in omgang met aannemers en andere bouwpartijen is het aan te bevelen om dit uit te besteden.

Één vast aanspreekpunt in het totale bouwproces; iemand die u ontzorgt, meedenkt en het totale proces begeleidt: Slotboom Bouwmanagement.

De diensten van Slotboom Bouwmanagement

projectbegeleiding

Als aannemer wilt u een succesvol bouwproject. Dit wordt bepaald door een goede voorbereiding en projectbegeleiding. Slotboom Bouwmanagement zorgt ervoor dat iedereen op de juiste wijze en op het juiste moment wordt aangestuurd waardoor het bouwproces gestructureerd verloopt. Ook de inkoop-contractvorming met de onderaannemers/leveranciers behoort tot de mogelijkheden. Door het tijdig zichtbaar en bespreekbaar maken van de knelpunten worden grote nadelige gevolgen voorkomen. Het opstellen van een strakke en realistische bouwplanning zorgt voor rust op de bouwplaats. Het bewaken van meer- en minderwerk met zowel de opdrachtgever als de onderaannemers/leveranciers zorgt ervoor dat het budget niet uit het oog verloren wordt. 

Werkvoorbereiding is tijdens het bouwproces een zeer belangrijk onderdeel, waarbij de contractstukken en werktekeningen moeten worden vertaald naar praktische oplossingen. De benodigde structurele overleggen worden voorgezeten en indien nodig vastgelegd.

directievoering

Slotboom Bouwmanagement treedt op als directievoerende partij voor de opdrachtgever. 

Wij begeleiden bouwprojecten op verschillende niveaus. Zo beoordelen wij het plan van de architect (waar kan geoptimaliseerd worden om het haalbaar te maken), bepaling van de contractvorming met de aannemer, de begroting van de aannemer, stellen een aannemingsovereenkomst op en houden toezicht tijdens de uitvoering. Controles tijdens de realisatie vinden plaats op kwaliteit en het toepassen van het materiaal waarvoor is betaald. Ook bewaken bij het juist afrekenen van meer- en minderwerk en bewaken wij de planning. Tijdig signaleren van knelpunten komen het gezamenlijke resultaat ten goede. De meerwaarde voor de opdrachtgever is ook een schakel die de bouwtaal spreekt en met de aannemer kan meedenken in het belang van de geheel.

Door Slotboom Bouwmanagement in te schakelen, zit uw resultaat niet alleen in geld, maar ook in tijd en energie. Één vast aanspreekpunt in het totale bouwproces; iemand die u ontzorgt, meedenkt en het totale proces begeleidt: Slotboom Bouwmanagement.

bouwadvies

Door jarenlange ervaring op heel veel verschillende niveaus in de bouw zijn wij deskundig op technisch-bouwkundig én op kostentechnisch gebied. We hebben brede kennis over de meest economische constructiemethoden, over detailleringen, materiaalkeuzes en goedkopere maar kwalitatief gelijkwaardige oplossingen. Daarom kunnen wij u goed ondersteunen bij bouwkundige zaken. Als onafhankelijk adviseur beantwoorden wij pro-actief uw vraag.

Slotboom Bouwmanagement zorgt ervoor dat uw bouwwerk voldoet aan de Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Vanaf 1 januari 2024 is dit verplicht voor projecten welke onder gevolgklasse 1 vallen.
Uitgangspunt hierbij is dat u zonder onnodig oponthoud uw focus kunt blijven houden op de uitvoering van het bouwproject.

Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen wordt op het project toegespitste “as built” informatie cruciaal. De interne kwaliteitsborger vormt de spil in de kwaliteit van ontwerpen, ontwikkelen, voorbereiden en/of realiseren van een bouwproject. De interne kwaliteitsborger vormt de intermediair tussen de projectorganisatie en de externe kwaliteitsborger.

Voorbereidend op uw project waarin de Wet Kwaliteitsborging Bouwen van toepassing is, vergelijken wij uw huidige bedrijfsproces met het gewenste proces voor deze nieuwe wetgeving. Gezamenlijk beoordelen wij de hieruit verkregen uitkomst en beoordelen we gezamenlijk welke aanpassingen verstandig en noodzakelijk zijn. Hierbij hebben wij oog voor uw gehele organisatie, waardoor alle medewerkers meegenomen worden in een passende werkwijze én cultuur die aansluit op de Wet Kwaliteitsborging Bouwen.

Voor uw bouwproject vervullen wij de rol van Interne Kwaliteitsborger en begeleiden wij u in de volledige kwaliteitsborging. Hierin starten we samen met het selecteren van, en kennismaken met een onafhankelijke externe kwaliteitsborger. Met deze externe kwaliteitsborger stemmen wij de verwachtingen af, middels een passend opgesteld borgingsplan. Dit borgingsplan voorkomt ongewenste verrassingen gedurende uw bouwproject.

Vanaf de start van de bouw zijn wij frequent op de bouwlocatie aanwezig om de vooraf aangewezen ‘risicovolle bouwdetails’ in praktijk te bespreken en dat vast te leggen middels voldoende bewijsvoering (keuringsplan). Dit alles gebeurt conform het opgestelde borgingsplan, maar kan altijd daar waar nodig tussentijds worden bijgesteld en aangepast, indien de actuele projectvoortgang en/of wijzigingen in het ontwerp hierom vragen.

Wij zijn gedurende uw bouwproject het aanspreekpunt voor de gekozen onafhankelijke kwaliteitsborger met als doel een positieve verklaring te ontvangen ten tijde van de officiële gereed melding. Met deze verklaring mag uw bouwwerk vervolgens in gebruik genomen worden. Wij verdedigen in dit proces uw geleverde kwaliteit, zonder daar enige verantwoordelijkheid van over te nemen.

Samenwerken met Stefan Slotboom