Slotboom BouwmanagementSlotboom BouwmanagementSlotboom BouwmanagementSlotboom Bouwmanagement

Projectbegeleiding
Directievoering
Bouwadvies
Contact Diensten
Wat is bouwmanagement

Wat is bouwmanagement?

Bouwmanagement, ook wel bouwbegeleiding, is het coördineren van een bouwproces van begin tot eind. De begeleiding van zo’n proces vraagt aandacht, veel tijd en inzicht in bouwkundige aspecten.

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen geen tijd of gelegenheid om een ingewikkeld bouwproces te bewaken. Ook wanneer u weinig of geen ervaring heeft in omgang met aannemers en andere bouwpartijen is het aan te bevelen om dit uit te besteden.

Één vast aanspreekpunt in het totale bouwproces; iemand die u ontzorgt, meedenkt en het totale proces begeleidt: Slotboom Bouwmanagement.

De diensten van Slotboom Bouwmanagement

projectbegeleiding

Als aannemer wilt u een succesvol bouwproject. Dit wordt bepaald door een goede voorbereiding en projectbegeleiding. Slotboom Bouwmanagement zorgt ervoor dat iedereen op de juiste wijze en op het juiste moment wordt aangestuurd waardoor het bouwproces gestructureerd verloopt. Ook de inkoop-contractvorming met de onderaannemers/leveranciers behoort tot de mogelijkheden. Door het tijdig zichtbaar en bespreekbaar maken van de knelpunten worden grote nadelige gevolgen voorkomen. Het opstellen van een strakke en realistische bouwplanning zorgt voor rust op de bouwplaats. Het bewaken van meer- en minderwerk met zowel de opdrachtgever als de onderaannemers/leveranciers zorgt ervoor dat het budget niet uit het oog verloren wordt. 

Werkvoorbereiding is tijdens het bouwproces een zeer belangrijk onderdeel, waarbij de contractstukken en werktekeningen moeten worden vertaald naar praktische oplossingen. De benodigde structurele overleggen worden voorgezeten en indien nodig vastgelegd.

directievoering

Slotboom Bouwmanagement treedt op als directievoerende partij voor de opdrachtgever. 

Wij begeleiden bouwprojecten op verschillende niveaus. Zo beoordelen wij het plan van de architect (waar kan geoptimaliseerd worden om het haalbaar te maken), bepaling van de contractvorming met de aannemer, de begroting van de aannemer, stellen een aannemingsovereenkomst op en houden toezicht tijdens de uitvoering. Controles tijdens de realisatie vinden plaats op kwaliteit en het toepassen van het materiaal waarvoor is betaald. Ook bewaken bij het juist afrekenen van meer- en minderwerk en bewaken wij de planning. Tijdig signaleren van knelpunten komen het gezamenlijke resultaat ten goede. De meerwaarde voor de opdrachtgever is ook een schakel die de bouwtaal spreekt en met de aannemer kan meedenken in het belang van de geheel.

Door Slotboom Bouwmanagement in te schakelen, zit uw resultaat niet alleen in geld, maar ook in tijd en energie. Één vast aanspreekpunt in het totale bouwproces; iemand die u ontzorgt, meedenkt en het totale proces begeleidt: Slotboom Bouwmanagement.

bouwadvies

Door jarenlange ervaring op heel veel verschillende niveaus in de bouw zijn wij deskundig op technisch-bouwkundig én op kostentechnisch gebied. We hebben brede kennis over de meest economische constructiemethoden, over detailleringen, materiaalkeuzes en goedkopere maar kwalitatief gelijkwaardige oplossingen. Daarom kunnen wij u goed ondersteunen bij bouwkundige zaken. Als onafhankelijk adviseur beantwoorden wij pro-actief uw vraag.

Samenwerken met Stefan Slotboom